Chuyện đời cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn

09:41 03/03/2021

Xuất thân trong gia đình có dòng dõi hoàng tộc, từ nhỏ, bà Lê Thị Dinh đã vào cung phục vụ cho các bậc tôn quý triều Nguyễn. Ngoài sự hiểu biết về lễ nghi, nếp sống cung đình triều Nguyễn, bà Dinh còn được biết đến là người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn có tấm lòng thủy chung, hiếu thuận khi hàng chục năm qua, bà dành hết tâm sức để thờ tự, hương khói các vua Nguyễn. Vào ngày 21-2, người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã qua đời.

Ý kiến bạn đọc