Chuyển đổi xanh – Kinh tế hậu COVID-19

16:58 20/10/2020

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số (Digital Transformation) là thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều, là định hướng phát triển quan trọng của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ rõ nhiều hạn chế của mô hình quản trị và phát triển kinh tế truyền thống.

Ý kiến bạn đọc