Chuyện học của vua quan xưa

08:35 03/02/2016

Thầy dạy học cho các con vua, họ là ai? Họ trở thành thầy dạy học cho những đứa con của thiên tử như thế nào? Họ dạy những gì cho các con vua? Ngược về quá khứ nhưng những câu chuyện về thầy - trò xưa nay vẫn rất gần gũi, thiết thực cho hậu thế và đẫm tính thời sự!

Ý kiến bạn đọc