Về kết quả bỏ phiếu của Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước

GS.TS. Lộc Phương Thủy: Có sự “vênh” giữa các lĩnh vực?

09:35 06/09/2016

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng (HĐ) cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (KHCN) năm 2016 đã loại 27/31 công trình/cụm công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) ra khỏi danh sách giải thưởng. Trong đó, 100% công trình/cụm công trình ở lĩnh vực nghiên cứu văn học đều bị loại.

Ý kiến bạn đọc