Con đường hoằng dương

14:46 25/03/2020

Có một “con đường” ở mạn phía Tây của dãy Yên Tử được các tăng ni, phật tử và giới nghiên cứu văn hóa cho rằng đó chính là “Con đường hoằng dương Phật pháp” của Điều Ngự Giác Hoàng - Vua Trần Nhân Tông và các đồ đệ của ông hơn 700 năm trước.

Ý kiến bạn đọc