Công nghệ tương lai với chất liệu granphene thần kỳ

10:10 24/10/2010

Granphene là chất liệu "thần kỳ" được tách ra từ graphite (than chì) vào năm 2004 bởi nhà khoa học Andre Geim ở Đại học Manchester, Anh.

Ý kiến bạn đọc