Cuba phát triển các loại vắcxin ngừa ung thư

17:30 07/08/2014

Giới truyền thông trên thế giới gần như biết rất ít về những nỗ lực âm thầm phát triển các vắcxin ngừa ung thư của chính quyền Cuba trong những năm qua. Do đó, thông tin mới đây về việc Cuba phát triển 4 loại vắcxin ngừa ung thư chắc chắn sẽ là dấu hiệu đáng mừng cho y khoa thế giới.

Ý kiến bạn đọc