“Cuộc chiến” báo chí về văn hoá Pháp, Mỹ

08:30 07/01/2008

Đầu tháng 12, tạp chí Time của Mỹ đã nổ phát súng đầu tiên công khai cuộc chiến về hai nền văn hóa Mỹ- Pháp bằng bài báo có cái tít khá ấn tượng Ở bìa "The Death of French Culture"(cái chết của nền văn hóa Pháp).

Ý kiến bạn đọc