Cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm toàn cầu

07:03 05/12/2018

Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), đến năm 2030, mỗi giây trên thế giới sẽ có khoảng 66 tấn thực phẩm bị vứt bỏ, tương đương 30% lượng thực phẩm được sản xuất.

Ý kiến bạn đọc