Cuộc đời mỗi con người được chuẩn bị trước từ 6 thế hệ

16:45 19/12/2016

Tác giả cuốn sách "Gia tộc Tổng thống V.V. Putin", Alekxandr Mikhailovich Putin (A.M. Putin) là một nhà văn Nga, nhà nghiên cứu trong gia tộc vị tổng thống Nga. Cuốn sách không chỉ là những tìm hiểu về gốc tích nông dân của dòng họ nhà Putin, mà còn như là một bộ biên niên sử nước Nga suốt gần bốn thế kỷ, là một tác phẩm nghiên cứu văn hóa, lịch sử, dân tộc học rất sâu sắc.

Ý kiến bạn đọc