Cuộc sống xa hoa của ông vua giàu nhất thế giới

13:18 12/10/2019

Nizam xứ Hyderabad là vua nước Hyderabad - nay bị chia thành bang Telangana, khu vực Hyderabad-Karnataka của Karnataka và khu vực Marathwada của Maharashtra ở Ấn Độ.

Ý kiến bạn đọc