Cuộc tìm kiếm người mẹ Việt của ca sĩ Randy đã đến hồi kết?

15:15 16/08/2012

Chuyến xe của Chuyên đề ANTG đã đưa ca sĩ Randy tới gặp mặt bà D.T.H., hai nhân vật chính, hai thân phận chính trong loạt bài đã đăng trên các số báo 1.180 và 1.181. Đối với ca sĩ Randy, đây là người có xác suất trùng hợp cao nhất với người mẹ Randy đang tìm kiếm trong hàng trăm thông tin đã nhận được. Còn đối với bà D.T.H., cuộc gặp gỡ này là sự kỳ vọng lớn nhất sau đằng đẵng chờ đợi suốt 40 năm qua…

Ý kiến bạn đọc