Đẳng cấp người nổi tiếng

21:25 27/05/2013

Người đẹp, là một đẳng cấp. Máy bay, cũng là một phương tiện thể hiện đẳng cấp. Thói thường, đẳng cấp luôn gói ghém ít nhiều thị phi bên trong, chỉ cần có cơ hội là bùng phát.
Người đẹp là đẳng cấp, nên người đẹp đi đến đâu cũng được săn đón, trọng vọng. Máy bay là phương tiện đẳng cấp, nên người muốn sử dụng phải tuân thủ những nguyên tắc đến cứng nhắc nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay.
Nếu không phải là người đẹp, chỉ cần vào khoang hành khách, ngứa mồm la to một tiếng "Bom". Lập tức, bị gô cổ điệu xuống máy bay, ngồi chờ điều tra xử phạt.

Ý kiến bạn đọc