Chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII:

Đảng lãnh đạo toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt

14:07 07/10/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an, triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính "đột phá", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ý kiến bạn đọc