Thêm một huyền thoại về doanh nhân kiệt xuất đất Việt:

Đang ở chốn nào, bức tượng đồng cụ Bạch Thái Bưởi?

10:00 17/04/2008

Ông Mang Tấn Phong hết sức kinh ngạc và mừng rỡ khi thấy bức tượng Bạch Thái Bưởi cao 50cm, đúc đồng nguyên chất, nặng gần 18kg. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Không hiểu vì nguyên cớ nào, bức tượng lại nằm trong một nhà dân thuộc một làng quê ở Lâm Đồng, một người làm nghề thu mua đồng nát dạo đã được người giữ bức tượng bán với giá... 18kg đồng.

Ý kiến bạn đọc