Dấu vết “biết nói” giúp các điều tra viên vạch mặt tội phạm

14:55 19/11/2010

Từ dấu vân tay cho đến việc phân tích di truyền học, họ không bỏ qua bất cứ vết tích gì. Và đây phải là bài học cho những tên tội phạm: đừng bao giờ mong rằng sẽ thoát được lưới pháp luật.

Ý kiến bạn đọc