Để du lịch Việt cất cánh

16:04 03/06/2020

Gần như tiến hành ngay sau cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã có hàng loạt hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, nghiên cứu tình hình du lịch Việt Nam, đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch Việt, bàn thảo các giải pháp phục hồi, phát triển ngành du lịch sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ý kiến bạn đọc