Đi tìm biểu trưng của Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh

19:20 10/05/2018

Thành phố hơn 300 tuổi này có gì là biểu trưng? Chúng ta có thể nhớ tới các logo của thành phố, kiến trúc, lịch sử và văn hóa của nó, những đặc trưng không thể tách rời khỏi nó như quê xứ của 10 triệu con người.

Ý kiến bạn đọc