Đi tìm lời giải cho bài toán trùng tu di sản

11:26 02/07/2019

Không hạ giải thì di tích, di sản sẽ sập, nhưng hạ giải không khéo cũng sẽ làm biến dạng, mất giá trị của công trình vài trăm năm tuổi. Trong khi đó, tình trạng "mang danh bảo tồn" nhưng thực ra lại biến nhiều di tích trăm tuổi thành di tích "mới sinh" khi trùng tu di sản đã có nhiều bài học nhãn tiền. Làm cách nào vượt qua thế lưỡng nan này?

Ý kiến bạn đọc