Điện thoại học đường, làm sao đúng mục đích và hiệu quả?

08:58 03/10/2020

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15-9-2020 ban hành “Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” có hiệu lực từ ngày 1-11-2020. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), có nội dung được hiểu là cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học.

Ý kiến bạn đọc