Độc đáo đền thờ Nguyễn Tri Phương tại Đồng Nai

12:07 04/01/2019

Hiếm có vị tướng nào mà trong một gia đình 3 người đều được dân chúng dựng đền thờ phối tế xem là phúc thần (Tam công) như Nguyễn Tri Phương cùng em ruột (Tán lý Định Biên Nguyễn Duy) và con ruột ông (Phò mã đô úy Nguyễn Lâm).

Ý kiến bạn đọc