Độc đáo nghi lễ “mắng tội” tổ tiên

20:05 02/04/2014

Phàm đã sinh ra là con người với đủ mọi "tham - sân - si", không ai là chưa từng phạm sai lầm. Không lỗi lớn thì lỗi nhỏ. Theo quan niệm chung của người Việt ta thì "nghĩa tử là nghĩa tận", bao nhiêu hờn oán đều được xóa bỏ hết, vì chết là dứt nợ trần gian. Thế nhưng, đối với người Dao ở Bắc Kạn thì không có chuyện đó. Mặc dù đã khuất, nhưng khi còn sống tổ tiên đã mắc những tội lỗi gì, thì con cháu phải thẳng thắn mà kể lại trước sự chứng giám của thầy pháp sư, của dân làng. Lễ "mắng tội" người đã khuất là một nghi lễ độc đáo "có một không hai" ở vùng Phiêng Lằm, Chợ Đồn, Bắc Kạn.

Ý kiến bạn đọc