Kết hợp công – tư trong xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển nghệ thuật:

“Dòng chảy” nghệ thuật truyền thống sẽ được khơi thông?

18:52 07/08/2018

Sau nhiều năm chờ đợi, ý tưởng về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh Việt Nam đã dần trở thành hiện thực khi Cục Điện ảnh Việt Nam bắt đầu chính thức triển khai xây dựng đề án thành lập Quỹ.

Ý kiến bạn đọc