Dòng sông thiêng chứa hàng ngàn Linga-Yoni

12:10 06/03/2018

Hiểu biết của một con người là hữu hạn, còn thế giới tự nhiên và siêu nhiên là vô hạn. Rất có thể đến một lúc nào đó, con người khám phá những bí mật của tự nhiên, nhưng chắc chắn không thể là tất cả.

Ý kiến bạn đọc