Chuyện hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam - tứ phủ:

Chuyện hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam - tứ phủ

14:02 08/12/2016

Mới đây "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt" chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tam - tứ phủ, hạt nhân là hầu đồng, một nghi thức văn hóa không thể thiếu đối với tín ngưỡng thờ Mẫu.

Ý kiến bạn đọc