Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi: Làm sao để “ngoại” không lấn át “nội”?

14:24 30/08/2019

Luật điện ảnh 2006 có hiệu lực thi hành năm 2007, và chỉ hai năm sau là năm 2009 đã có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh. Điều đó cho thấy những bất cập trong quản lý ngay từ những ngày đầu thực hiện Luật Điện ảnh.

Ý kiến bạn đọc