Dự thảo Nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn: Không để vàng, thau lẫn lộn

15:30 20/07/2020

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã soạn thảo và trình xin ý kiến Dự thảo Nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn với một số điểm mới, nhất là về các cuộc thi sắc đẹp.

Ý kiến bạn đọc