Ekhnaton-Là "người ngoài hành tinh" (?)

10:00 17/07/2008

Ekhnaton – cha đẻ của Tutanhamon nổi tiếng và chồng của Nefertiti cũng nổi tiếng không kém. Giá như ông còn sống đến bây giờ, ông sẽ có đường công danh nổi tiếng ở Hollywood – ông có thể đóng vai người ngoài hành tinh mà không cần hóa trang.

Ý kiến bạn đọc