Finca Vigia, “di tích văn hóa Mỹ bên ngoài nước Mỹ”

16:25 12/12/2016

Finca Vigia là nhà ở của Hemingway từ năm 1939 đến 1961. Ngôi nhà này được Chính phủ Mỹ công nhận là di tích văn hóa và là một trong hai địa điểm thuộc danh sách di tích nằm ngoài nước Mỹ...

Ý kiến bạn đọc