Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia

16:40 02/01/2020

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và là đơn vị kinh tế chủ lực của quốc gia. Trong lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển, PVN đã vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức và đã trở thành một tập đoàn khai thác và chế biến dầu khí lớn trong khu vực.

Ý kiến bạn đọc