Giải thưởng Ig Nobel dành cho những nghiên cứu “không giống ai”

17:45 05/11/2007

Giải thưởng Ig Nobel được đánh giá là hoạt động chính trị hơn chỉ là nhận thức về giá trị khoa học của một cá nhân. Ig Nobel dành cho những nghiên cứu vô nghĩa và còn hồ nghi trong năm. Tên gọi Ig Nobel có thể được diễn giải là “không tác động và đơn giản”.

Ý kiến bạn đọc