Hà Nội tổ chức làn đường ưu tiên cho xe buýt: Tránh đừng đánh trống bỏ dùi

19:19 24/09/2019

Mới đây, Hà Nội đã ký ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020. Một trong những giải pháp đáng chú ý là Hà Nội sẽ nghiên cứu tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt trên một số trục đường chính đủ điều kiện.

Ý kiến bạn đọc