Hậu duệ Ama Kông hiến bộ đồ nghề bắt voi cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

15:30 20/03/2014

“Nếu đàn voi nhà mai kia không còn nữa, thì câu chuyện về nghề bắt voi rừng và những bài thuốc quý bảo vệ mạng sống cho các dũng sĩ săn voi Buôn Đôn thông minh, dũng cảm vẫn sẽ được lưu truyền mãi cùng với bộ đồ nghề bắt voi của gia tộc Ama Kông, khi bảo vật này được trưng bày và giới thiệu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam” - Thầy thuốc Khăm Phết Lào xúc động nói khi quyết định hiến tặng tài sản quý nhất của gia tộc mình.

Ý kiến bạn đọc