Hiệp định RCEP sẽ đem đến những gì?

18:02 17/12/2020

Với mục tiêu thiết lập quan hệ đối tác kinh tế chất lượng cao, toàn diện và cùng có lợi, RCEP không những thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại khu vực mà còn tiếp thêm sức sống mới cho sự phục hồi kinh tế thế giới.

Ý kiến bạn đọc