Hội làng giữa đại dịch

21:06 15/03/2020

Theo thống kê, hiện nay cả nước có trên 8.000 lễ hội. Trong đó có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 41 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội khác (chiếm 0,5%).

Ý kiến bạn đọc