Hướng dẫn viên du lịch “chui” người Trung Quốc ở Nha Trang

08:10 24/06/2016

Những hướng dẫn viên “chui” người Trung Quốc được tập huấn nghiệp vụ du lịch, trong đó họ được cung cấp những thông tin mang tính xuyên tạc về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thuyết minh cho khách ở những điểm tham quan như thế nào thì đã có “hướng dẫn viên” Trung Quốc lo liệu. Chỉ khi “bí” quá, họ mới hỏi hướng dẫn viên người Việt...

Ý kiến bạn đọc