Hướng tới quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình

07:20 19/11/2019

Lần đầu tiên có một đơn vị mang tính pháp lý để bảo vệ bản quyền cho những người làm phim điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam. Dấu mốc này là muộn trong tiến trình hơn 60 năm phát triển điện ảnh và hơn 30 năm phát triển truyền hình nhưng dẫu muộn thì vẫn còn hơn không. Có điều, còn nhiều băn khoăn với một hội non trẻ.

Ý kiến bạn đọc