Huyền thoại ly kỳ về “cốt cậu Bảy”

06:25 28/08/2013

Từ hàng trăm năm nay, trong cõi tâm linh của giới huyền thuật, cậu Bảy Tây Ninh là một vị bồ tát của người Việt. Pháp sư phái Trà Kha Khmer gọi cậu Bảy là Tà Bay. Pháp sư theo trường phái "bùa Lèo" gọi cậu Bảy là Vlav Bay. Pháp sư theo trường phái "bùa Xiêm" gọi cậu Bảy là Khạo Bay… Trong khẩu quyết thần chú của nhiều trường phái huyền thuật, các pháp sư vẫn cầu tên cậu Bảy trong số hàng trăm vị thần tướng. Giới huyền linh ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa xem Quan Công là vị thần tướng có uy lực nhất trong số các vị thần tướng. Còn giới pháp sư vùng Đông Nam Á xem cậu Bảy mới là người uy lực nhất.

Ý kiến bạn đọc