Khách sạn tình yêu dành cho... người bạn bốn chân

15:35 03/12/2012

"Khách sạn tình yêu" mới nhất của Brazil nổi bật hơn các khách sạn khác không vì những tiện nghi của nó mà vì chỉ tiếp loại khách hàng đặc biệt: người bạn 4 chân của con người!

Ý kiến bạn đọc