Khách sạn trên trời

09:25 15/10/2009

Cùng với sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ, nhiều ý tưởng thương mại đã xuất hiện. Bắt đầu từ việc mở ra các chuyến du lịch vào vũ trụ, các chuyến tham quan trên trạm vũ trụ quốc tế… các cơ quan hàng không vũ trụ của các cường quốc trên lĩnh vực này đang tiếp tục những tham vọng mới.

Ý kiến bạn đọc