Kiểm duyệt điện ảnh: Bao giờ mới hết khóc - cười?

09:28 19/10/2019

Bộ phim “Abominable” bị rút khỏi rạp chiếu vì khán giả phản ánh trong phim để lọt hình ảnh đường lưỡi bò trong khuôn hình. Câu chuyện duyệt phim còn quá nhiều vấn đề của Hội đồng duyệt phim quốc gia tiếp tục được bàn luận.

Ý kiến bạn đọc