Kỷ vật nhà báo và những câu chuyện cuộc đời...

15:14 21/06/2017

Vừa qua Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã nhận được hơn 1.000 hiện vật của các nhà báo lão thành hiến tặng, nâng con số lưu giữ di sản báo chí của Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam đạt tới con số xấp xỉ 1,3 vạn hiện vật. Điều quan trọng hơn cả là mỗi hiện vật ấy, là những câu chuyện của ký ức đầy dấu ấn của một thời hào hùng chưa bao giờ bị quên lãng trong đời sống hiện đại.

Ý kiến bạn đọc