Lai lịch của món phở và tên gọi của nó

07:20 15/06/2010

Đã có nhiều người bàn về nguồn gốc của món phở cũng như về cái tên dùng để gọi nó nhưng bàn mà có nguyên tắc chặt chẽ và phương pháp luận thực sự khoa học thì lại không mấy ai.

Ý kiến bạn đọc