Làm gì trước cơn suy thoái toàn cầu?

09:40 13/05/2020

Nhà kinh tế trưởng Bruce Kasman của Tập đoàn JPMorgan Chase đưa ra nhận định rằng cú sốc của đại dịch COVID-19 sẽ dẫn đến suy thoái toàn cầu. Trong 3 tháng, từ tháng 2 đến tháng 4-2020, dường như tất cả các nền kinh tế toàn cầu đều đang thu hẹp.

Ý kiến bạn đọc