“Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long”: Đâu rồi, niềm tự hào dân tộc?

06:35 10/10/2010

Bộ phim “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long” từng được coi là một lễ vật dâng lên Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhưng lễ vật không đảm bảo sự thành kính với tổ tiên, không mang lại lòng tự hào dân tộc với khí phách và truyền thống yêu nước cùng với nét văn hóa Việt, thì “không thể tới được thành Thăng Long” là điều tất yếu. Quyết định của Hội đồng duyệt phim Quốc gia không cho chiếu phim này trong dịp Đại lễ đã làm hài lòng dư luận, nhưng khả năng để ngỏ vẫn còn: “không ai cấm chiếu sau Đại lễ”.

Ý kiến bạn đọc