“Ma làng” và thi sĩ bạc mệnh (kỳ 2)

20:20 15/11/2007

Giờ thì “Ma làng” đã phát sóng xong và Ngô Đăng Khoa cũng đã phiêu diêu ở đâu đó thật xa. Vâng! Đó có thể là số phận. Cũng có thể chỉ là những sắp đặt vô tình. Không quan trọng, bởi vì chúng ta đã được sống đầy đủ cuộc sống của chính mình. Dẫu đó là hạnh phúc hay bất hạnh.
>>“Ma Làng” và thi sĩ bạc mệnh (kỳ 1)

Ý kiến bạn đọc