Máy “đọc” ý nghĩ phát hiện khủng bố

15:40 27/10/2010

Các khoa học gia Mỹ vừa tìm ra cách có thể giúp họ phát hiện thời gian, địa điểm, phương thức tiến hành các vụ khủng bố trong tương lai.

Ý kiến bạn đọc