Thiếu tướng, Nhà văn Hồ Phương:

“May mắn làm sao ông trời vẫn để quên tôi”

09:25 16/05/2011

Có lẽ, so với các đồng nghiệp cùng thế hệ ông là nhà văn quân đội duy nhất "còn sót lại" trên dương thế vào thời điểm này. Ông là một nhân chứng sống khi may mắn trải qua hai cuộc chiến tranh của dân tộc trong những năm dài chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ý kiến bạn đọc