Mokomokai, tập tục bảo quản đầu xác ướp của thổ dân Maori ở New Zealand

10:35 26/02/2016

Mokomokai là tập tục lâu đời của thổ dân Maori ở New Zealand nhưng chỉ đối với những phần đầu người mang hình xăm gọi là moko. Trong quá khứ, moko là nghệ thuật truyền thống xăm những dấu hiệu lên mặt và trên thân người của thổ dân Maori dành cho những người tầng lớp cao quý trong xã hội.

Ý kiến bạn đọc