Nhạc sĩ Xuân Oanh và ca khúc "Mười chín tháng Tám":

Một thời và mãi mãi

10:59 16/08/2018

Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của đảng và lãnh tụ hồ chí minh, nhân dân Việt Nam đứng lên giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và chính phủ phong kiến bù nhìn Việt Nam, mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Ý kiến bạn đọc